قابلیت‌های رابین‌کش

اعتبارسنجی دو‌مرحله‌ای

اعتبارسنجی دو‌مرحله‌ای گوگل «Google Authenticator» یکی از لایه‌های امنیتی‌ست که جهت جلوگیری از سواستفاده‌های مالی استفاده می‌گردد. در این روش از احراز‌هویت شما به‌راحتی می‌توانید با استفاده اپلیکیشن کد‌های امنیتی ساخته‌شده را وارد کنید.

برای افزایش امنیت کاربران این قابلیت را در حساب‌کاربری‌ دارند تا با فعال‌کردن اعتبارسنجی دو‌مرحله‌ای، امنیت حساب‌شان را بالا ببرند.

برای فعال‌سازی این نحوه‌ی ورود، حساب «Google Authenticator» مورد نیاز است. با فعالسازی این حساب ، شما می‌توانید تراکنش‌ھای خود را با امنیت بیشتری انجام دھید و از ھرگونه سرقت از حساب‌کاربری خود ایمن باشید . برای فعالسازی این حساب تنھا کافی است تا اپلیکیشن «Google Authenticator» را در تلفن‌ھوشمند خود نصب کرده و مراحل ذکر شده را گام به گام پیش ببرید .

برای فعال‌سازی شناسایی دومرحله‌ای نیاز است تا ابتدا برنامه‌ی «Google Authenticator» را بر روی موبایل ھوشمند خود نصب کنید. می‌توانید از یکی از برنامه‌ھای زیر کمک بگیرید.

Screen Shot 2021 09 21 at 4.55.37 PM 1024x725 - اعتبارسنجی دو‌مرحله‌ای
مرحله‌اول فعال‌سازی

دانلود از :

App Store

Play Store

کافه بازار

پس‌از نصب و راه‌اندازی آن از طریق «حساب گوگل» خود، کد درج‌شده را به حساب «Google Authenticator» خود وارد کنید.

ھمچنین میتوانید این کار را با اسکن کردن بارکد و به‌طور خودکار انجام دھید. توجه‌ داشته‌باشید که کد را در محل امنی نگھداری کنید تا در صورت‌نیاز، امکان بازیابی کد شناسایی دو‌مرحله‌ای را داشته‌باشید.

Screen Shot 2021 09 21 at 4.55.52 PM 1024x719 - اعتبارسنجی دو‌مرحله‌ای
مرحله‌دوم فعال‌سازی

در نھایت، با انتخاب گزینه ارسال ‌پیامک و وارد کردن ھر دو کد ارسال شده در پیام‌کوتاه و «Google Authenticator»، شناسایی دومرحله‌ای خود را فعال کنید.

Screen Shot 2021 09 21 at 4.58.43 PM 1024x723 - اعتبارسنجی دو‌مرحله‌ای
مرحله‌سوم فعال‌سازی

دکمه بازگشت به بالا